هماهنگی ترکیه مسابقه کاراته اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

هماهنگی: ترکیه مسابقه کاراته اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی توضیح بانک مرکزی راجع به توزیع سکه های پیش فروشی

بانک مرکزی راجع به توزیع سکه های پیش فروشی که از امروز شروع شده است هست، توضیحاتی ارائه داد.

توضیح بانک مرکزی راجع به توزیع سکه های پیش فروشی

توضیح بانک مرکزی راجع به توزیع سکه های پیش فروشی

عبارات مهم : بازار

بانک مرکزی راجع به توزیع سکه های پیش فروشی که از امروز شروع شده است هست، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی اعلام کرد:

توضیح بانک مرکزی راجع به توزیع سکه های پیش فروشی

سکه های پیش فروش شده است به صورت ودیعه ای از امروز تحویل عضویت کنندگان می شود. در وقت ثبت نام این طرح بابت هر قطعه سکه مبلغ ۱۰ میلیون ریال به عنوان ودیعه از مشتریان اخذ و مقرر شده است که در هنگام تحویل، تخفیف ۴ درصد جهت پیش خرید شش ماهه و ۹ درصد جهت پیش خرید یکساله، لحاظ شود.

مبنای محاسبه تخفیف و مابه التفاوت از پیش خریدکنندگان، قیمت سکه بازار در آخر روز قبل هست. حسب دستورالعمل مربوطه تمامی مشتریان طرح ودیعه ای از وقت سررسید به مدت سه ماه وقت دارند تا با اختیار و گزینش خود به شعبه محل ثبت نام، مراجعه و سکه خود را تحویل گیرند. از این رو با توجه به تأثیر کاهشی بسته ارزی بانک مرکزی بر قیمت ارز و سکه بهار آزادی و روند نزولی آن، پیش خریدکنندگان می توانند حسب شرایط بازار حداکثر ظرف مدت سه ماه به شعب مربوطه در بانک ملی مراجعه کنند. بدیهی است قیمت روز سکه در وقت مراجعه به بانک ملی جهت محاسبه مابه التفاوت مبلغ، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

بانک مرکزی راجع به توزیع سکه های پیش فروشی که از امروز شروع شده است هست، توضیحاتی ارائه داد.

با توجه به اینکه قیمت نهایی استخراج شده است از بازار در روز گذشته معادل ۳۰.۷۹۰.۰۰۰ ریال بوده است بر این مبنا بانک ملی از مشتریانی که امروز جهت دریافت سکه خود مراجعه کرده اند، ضمن لحاظ کردن تخفیف ۴ درصد و کسر مبلغ ده میلیون ریال ودیعه، مبلغ ۱۹.۵۵۸.۴۰۰ ریال مابه التفاوت بابت هر قطعه سکه در روز کاری ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ دریافت کرده است.

یادآور می شود، طرح پیش فروش ودیعه ای از ۱۷ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ به مدت هشت روز به اجرا گذارده شد و در طی این مدت در مجموع ۳۶ هزار قطعه سکه پیش فروش شد که ۲۶ هزار قطعه از این تعداد با سررسید شش ماهه است.

مورد نیاز به تاکید هست، دریافت مابه التفاوت از مشتریان به هنگام تحویل سکه، صرفا مربوط به طرح پیش فروش ودیعه ای هست، لذا جهت تحویل سکه به مشتریانی که با قیمت های قطعی به پیش خرید سکه بهار آزادی اقدام کرده اند هیچگونه وجهی از آنان دریافت نخواهد شد.

توضیح بانک مرکزی راجع به توزیع سکه های پیش فروشی

واژه های کلیدی: بازار | مرکزی | دریافت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz